Uddannelse i Klinisk Genetik

Uddannelse i klinisk genetik

Speciallægeuddannelsen i klinisk genetik tager, efter 1 års introduktionsstilling ved en klinisk genetisk afdeling, sammenlagt 4 år.

Introduktionsuddannelsen:

Introduktionsuddannelsen omfatter 1 års ansættelse på en klinisk genetisk afdeling. Der er ikke obligatoriske fagspecifikke kurser under introduktionsuddannelsen.

Uddannelsesforløb.

Introduktionsstillingerne opslås lokalt af de respektive afdelinger på laegejob.dk.

Hoveduddannelsen:

Hoveduddannelsen omfatter 3½ års ansættelse ved to klinisk genetiske afdelinger, og ½ års ansættelse ved en anden relevant afdeling fx pædiatrisk afdeling. Desuden er der en række specialespecifikke kurser og mulighed for fokuserede kliniske ophold både i ind- og udland.

Specialespecifikke kruser.

I hoveduddannelsen indgår der de obligatoriske generelle kurser og de specialespecifikke kurser. Kurserne foregår samlet for alle 3 uddannelsesregioner i landet. En kursusbeskrivelse findes på DSMG’s hjemmeside eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Uddannelsesprogrammer.
Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

Uddannelsesforløb.
Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på laegejob.dk.

Se også:

Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Portefølge for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Genetik

DSMGs formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Elsebet Østergaard
Sekretær, Anne Marie Jelsig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.