Omfattende undersøgelser af genomet

De sidste 10 års store fremskridt indenfor den molekylærgenetiske teknologi har gjort det muligt at udføre omfattende undersøgelse (sekventering) af dele af eller hele genomet. Den nye teknologi kaldes Next Generation Sequencing (NGS)

Teknologien er ved at blive implementeret på de klinisk genetiske og klinisk biokemiske afdelinger og vil formentligt snart være klinisk praksis på mange områder.

Den nye teknologi rejser en række problemstillinger både af teknisk og etisk art.

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik har udarbejdet sine anbefalinger på området --- se .

Det Etiske Råd har udgivet sin overvejelser (link)

DSMGs formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Elsebet Østergaard
Sekretær, Anne Marie Jelsig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.