Nyheder
Kære medlemmer af DSMG
Årsmøde 2015
DSMGs bestyrelse vil sige tak for et godt årsmøde i 2015. Sæt allerede kryds i kalenderen til DSMGs årsmøde næste år: 4-5. november 2016.
 
Guidelines
Ved årsmødet 2015 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på maternal cell contamination. Hvis man er interesseret i at deltage i guidelinearbejdet, kan man henvende sig til sekretæren på  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Se guidelines, som blev vedtaget på DSMG årsmøde 2015, på http://www.dsmg.dk/index.php/dsmg-guidelines
 
Sidste frist for tilmelding til Tordenskjoldsmøder
DSMGs bestyrelse vil gerne give mulighed for at udvalg og arbejdsgrupper i DSMGs regi kan få tid og ro til fordybelse. Derfor er der planlagt ”Tordenskjoldsmøde”  til 6.-7 marts 2016. Udvalg o.l. har mulighed for at tilmelde sig og vil få fuld forplejning og overnatning fra frokost søndag d.6 til frokost mandag d.7 marts. Mødet vil foregå på DSBs kursuscenter, Knudshoved, Nyborg. Transporten vil ikke blive betalt.
Tilmelding foregår via DSMGs sekretær på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med sidste frist for tilmelding 31.december 2015.
 
Andre møder/konferencer/kurser
16. Danish Dysmorphology Meeting, 28.januar 2016
2nd International Workshop on Klinefelter Syndrome, 10-12. marts, 2016. http://www.klinefelter2016.de/
Netværk for føtalmedicinere og genetikere i nordisk føtalmedicinsk netværk 5-6.april 2016 www.nnfm.org
Generalforsamling DSMG 26.april 2016
Følgende har anmodet om optagelse i DSMG:
Laura Klitten
Bettina Borre Buhl 
 
Se tidligere annoncerede arrangementer samt mødereferater på www.dsmg.dk.
Har du kendskab til arrangementer som kunne være interessante for DSMGs medlemmer, vil vi meget gerne høre om det.
På vegne af bestyrelsen ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår
Anne Marie Jelsig
Læge, Sekretær DSMG

Kalender

DSMGs formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Elsebet Østergaard
Sekretær, Anne Marie Jelsig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.