Nyheder

Kære medlemmer af DSMG. Hermed nyhedsbrev for juni 2016

 

Generalforsamling i DSMG 2016

Referat fra generalforsamlingen d. 26. april 2016 samt formandens beretning ligger på http://dsmg.dk/jannes/index.php/generalforsamling
Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger: Elsebet Østergaard (formand), Thomas Dyrsøe Jensen (næstformand), Lotte Risom (kasserer), Charlotte Brasch Andersen (bestyrelsesmedlem), Anne Marie Jelsig (sekretær). Generalforsamling i 2017 vil finde sted d. 4. april på Odense Universitetshospital.

DSMG er nu også på Facebook: 

https://www.facebook.com/DSMG-Dansk-Selskab-for-Medicinsk-Genetik-975409625907426/

Årsmøde i DSMG d. 4.-5. november 2016

Emnet for Årsmødet i 2016 bliver Neurogenetics. Programmet er under udarbejdelse, men vi vil fra udlandet få besøg af henholdsvist:

Professor Nicholas Wood fra London, se: https://www.uclh.nhs.uk/OurServices/Consultants/Pages/ProfNicholasWood.aspx

Samt Thomas Bourgeron fra Pasteur Instituttet i Paris, se: https://research.pasteur.fr/en/team/human-genetics-and-cognitive-functions/

Tordenskjoldsmøde 2017

DSMG afholder næste Tordenskjoldsmøde på DSB's kursuscenter, Nyborg, d. 1. og 2. februar 2017. Ideen er at give DSMGs arbejdsgrupper og udvalg mulighed for at arbejde koncentreret i et par dage. Overvej derfor allerede nu om dit udvalg/arbejdsgruppe kan/vil benytte sig af dette tilbud. Der vil være fuld forplejning/overnatning fra og med frokost d. 1. februar til og med frokost d. 2. februar. DSMG betaler dog ikke for transport til og fra kursusstedet. Det er op til det enkelte udvalg/gruppe selv at planlægge deres mødetider og arbejde. Der er et begrænset antal pladser, hvorfor først-til-mølle princippet gælder. Der er mulighed for tilmelding efter sommerferien. Mere information følger i næste nyhedsbrev fra DSMG.

Barselsvikar i sekretariatet

Da sekretær Anne Marie Jelsig går på barsel fra juni 2016, vil bestyrelsesmedlem Thomas Dyrsøe Jensen overtage besvarelsen af mails mv. Mailadressen til sekretariatet er fortsat This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se guidelines fra DSMG

http://dsmg.dk/jannes/index.php/guidelines

Kommende møder, kurser og konferencer

Kursus: Genetisk udredning af det syge foster DFMS: 8. juni 2016.

Complex Trait Analysis of Next Generation Sequence Data Course, 4.-8. juli 2016, Max Delbrück Center (MDC) for Molecular Medicine, Berlin, Germany  https://statgen.research.bcm.edu/index.php/ComplexNGS2016.

DSMG's årsmøde 2016: 4.-5. november 2016. ”Neurogenetics.”

DSMG'sTordenskjoldsmøde 1.-2. februar 2017, DSB's kursuscenter, Knudshoved, Nyborg.

DSMG's generalforsamling 2017: 4. april 2017, Odense Universitetshospital.

ESHG konference (50 års jubilæum), 27.-30. maj 2017, København.

Følgende har anmodet om optagelse i DSMG

Maria Schøler Nørgaard

Kristian Buch 

Sidsel Bjerg Ringsted

Peter Johansen

Se tidligere annoncerede arrangementer samt mødereferater på www.dsmg.dk.

Har du kendskab til arrangementer, som kunne være interessante for DSMGs medlemmer, vil vi meget gerne høre om det.

På vegne af bestyrelsen og med ønsket om en god sommer. 

Anne Marie Jelsig

Sekretær DSMG

Kalender

DSMGs formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Elsebet Østergaard
Sekretær, Anne Marie Jelsig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.