Nye medlemmer

Dansk selskab for medicinsk genetik optager løbende nye medlemmer.

Det koster 200 kr årligt  for erhvervsaktive og  50 kr årligt for ikke erhvervsaktive at være medlem.

Gebyret opkræves af Lægeforeningen.

Ved indmeldelse skal sekretæren bruge navn og titel.

Er du ikke uddannet læge, oplys da også din privatadresse.

Indmeldelse sker til:


DSMGs sekretær Anne Marie Jelsig  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DSMGs formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Elsebet Østergaard
Sekretær, Anne Marie Jelsig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.