Hvornår og hvem kan henvises til en Klinisk Genetisk Afdeling
  • Patienter og/eller  familiemedlemmer til patienter, hvor der tidligere er påvist en genetisk sygdom
  • Personer eller familier hvor man har mistanke om genetisk sygdom eller syndrom, fx i forbindelse med mental retardering.
  • Personer, hvor der er i mistanke om arvelig cancer (vejledende kriterier for henvisning)
  • Personer, der planlægger graviditet, og hvor der er påvist, eller mistanke om, arvelig sygdom i familien, med risiko for kommende børn. 
  • Gravide, hvor der mistanke om arveligt betinget risiko for fostret. (se nærmere her)

    De klinisk genetiske afdelinger i Danmark modtager henvisninger fra almen praksis, fra privatpraktiserende speciallæger og fra andre sygehusafdelinger. 

DSMGs formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Elsebet Østergaard
Sekretær, Anne Marie Jelsig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.