Hvordan bestilles genetiske analyser?

Genetiske analyser kan inddeles i:

  • Prænatale analyser (som regel bestilt af obstetriske eller klinisk genetiske afdelinger)
  • Postnatale analyser (andre)
  • Analyser på abortvæv (gynækologiske eller obstetriske afdelinger)

Udbuddet af analyser varierer regionalt og varetages af klinisk genetiske afdelinger eller klinisk biokemiske afdelinger.

Det kræver ofte specialviden dels at tage stilling til hvilken genetisk analyse, der er relevant, dels at fortolke resultatet. Kontakt derfor gerne den vagthavende læge ved den lokale klinisk genetiske afdeling eller send en forespørgsel.

Ved bestilling af analyser skal der udfyldes rekvisitionssedler, der findes på de respektive hjemmesider.  Her findes også vejledning til prøvetagning.  Genetiske analyser udføres som regel på blodprøver. Vejledninger i forbindelse med akillessenebiopsi og hudbiopsi findes på de lokale hjemmesider

DSMGs formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Elsebet Østergaard
Sekretær, Anne Marie Jelsig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.