Hvem er Yngre Genetikere

Yngre Genetikere varetager medlemmernes faglige interesser i relation til specialet, hvilket betyder, at Yngre Genetikere bl.a. arbejder for at styrke uddannelsen i klinisk genetik.

Derudover arbejder Yngre Genetikere for at udbrede kendskabet til klinisk genetik og for at forbedre samarbejdet i klinisk genetik på tværs af landet.

Bestyrelsen afholder møde ca. én gang om måneden, hvor andre medlemmer end bestyrelsen også er velkomne. Tid og dato annonceres på hjemmesiden.

Alle medlemmer i Yngre Genetikere mødes årligt i forbindelse med generalforsamlingen i DSMG (som regel i april) samt i forbindelse med DSMGs årlige internatmøde (som regel i november), hvor vi diskuterer uddannelse, politik mv. 

Yngre Genetikere arrangerer og stiller gerne op til undervisning, fyraftensmøder o.l. i genetik og kliniske emner relateret til genetik i andre specialer.

DSMGs formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Elsebet Østergaard
Sekretær, Anne Marie Jelsig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.