Guidelines

I menuen til højre finder du DSMGs guidelines, diverse rapporter, referenceprogrammer etc. af interesse for DSMGs medlemmer.

DSMGs styregruppe har ansvaret for guidelines processen samt afholdelse af guidelinemøder årligt i relation til årsmødet.
DSMGs styregruppe består pt af:

Anja Frederiksen, OUH (formand, valgt 2013)

Charlotte Lautrup, Århus (valgt 2013)

Morten Dunø, RH (valgt 2013)

Thomas Dyrsøe, Vejle (valgt 2013)

Pernille Tørring, RH/OUH (sekretær, valgt 2013)

DSMGs formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Elsebet Østergaard
Sekretær, Anne Marie Jelsig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.