Gode råd til henvisningen

Henvisningen stiles til den regionale klinisk genetiske afdeling. I akutte sager (fx gravide) kan den vagthavende læge kontaktes direkte.

Henvisningen bør indeholde oplysninger om: 

  • Diagnose
  • Tlf. nummer til den henviste og oplysninger om denne må kontaktes pr. tlf. (vigtigt ved gravide)
  • Tidligere genetisk udredning i familien og om hvor denne har fundet sted
  • Tidligere foretaget genetisk undersøgelse (mutations- eller kromosom-undersøgelse) og om hvor denne har fundet sted
  • Evt. syge familiemedlemmer (navn, CPR-nr, diagnose og relevante hospitalsafdelinger)
  • Familienr. (relevant såfremt den henviste eller andre familiemedlemmer tidligere er udredt)
  • Dato for sidste menstruation (gravide)

DSMGs formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Elsebet Østergaard
Sekretær, Anne Marie Jelsig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.