Forløb af genetisk rådgivning

Forløbet af den genetiske udredning og rådgivning afhænger af den konkrete problemstilling, og der kan være regionale forskelle.

Hvis problemstillingen ikke er akut, vil henviste modtage et orienterende brev.
Henvisninger af gravide bliver håndteret hurtigst muligt, så husk derfor i henvisningen at angive/anføre kontakt-telefonnummer til henviste.
Ved ikke-akutte problemstillinger bliver man indkaldt til genetisk udredning/rådgivning hos en læge eller hos en genetisk assistent, hvor der optegnes stamtræ og tages stilling til igangsættelse af genetiske undersøgelser samt videre udredning.  
Ventetiden er regionsafhængig og følger de gængse retningslinjer herfor. 
Genetisk udredning tager ofte lang tid, idet der typisk skal indhentes yderligere information om henviste og/eller familiemedlemmer. Såfremt der iværksættes genetiske analyser, kan udredningen tage endnu længere tid, hvorfor et samlet forløb på klinisk genetisk afdeling kan tage flere måneder

DSMGs formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Elsebet Østergaard
Sekretær, Anne Marie Jelsig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.