Bestyrelse
Formand: Line Gutte Borgwardt
Næstformand: Marie Skov Hvidbjerg
Sekretær Maria Steenhof

1. suppl:Trine Hammer  

2. suppl: Mathilde Jørgensen

DSMGs formål

DSMGs formål er at fremme forskning og undervisning inden for den medicinske genetiks område herunder specialistuddannelsen i klinisk genetik.
Selskabet repræsenterer dansk medicinsk genetik over for udlandet.

Kontakt

Formand, Elsebet Østergaard
Sekretær, Anne Marie Jelsig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.